Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Věci nepodléhající exekuci

Exekuce

 

Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného (dlužníka), se nemůže týkat exekuce těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

 

Z exekuce jsou vyloučeny zejména

  • běžné oděvní součásti
  • obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce (v roce 2021 částka 7720 Kč)
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník
  • je-li povinný podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo.Poslední aktualizace: 3.2.2021