Menu

Novinky

 • Ve středu v sudých týdnech je občanská poradna na radnici ve Velkém Meziříčí od 11.30 do 15 hodin. Tel. 721 137 458.

 • Milostivé léto do 30.11.2023. Řešte své dluhy. Info na: milostiveleto.cz a financnisprava.cz

Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

Oblasti občanského poradenství

 • Systém sociálních dávek a pomoci

 • Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

 • Rodinné a občanské vztahy

 • Majetkoprávní vztahy

 • Náhrada škody

 • Finanční a dluhová problematika, exekuce

 • Pojištění

 • Zdravotnictví

 • Školství a vzdělávání

 • Ochrana spotřebitele

 • Občanské soudní řízení

 • Správní řízení

 • Ústavní právo

 • Právní ochrana a právní systém

 • Jiné