Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr


Novela zákona o spotřebitelském úvěru má zlepšit postavení lidí, kteří si půjčují peníze a zamezit nekalým úvěrovým praktikám těch, kteří peníze půjčují.

 

  • Věřitel bude moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud s odbornou péčí prověří, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet.
  • Zajištění spotřebitelského úvěru nebude moci být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Např. úvěr ve výši 100 tisíc Kč nebude moci zajistit zástavním právem k nemovitosti v hodnotě podstatně vyšší.
  • Směnku ani šek nebude možné použít ke splacení spotřebitelského úvěru.
  • Při sjednávání spotřebitelského úvěru prostřednictvím telefonu nebude moci být použito telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou. Nebude tak možné využívat linky 900, 906 apod., kdy spotřebitel platil za každou minutu např. 90 Kč.
  • Smlouva o spotřebitelském úvěru bude muset být uzavřena písemně a obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy.
  • Spotřebitel bude moci od smlouvy o zprostředkování odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, pokud do té doby nedojde na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, přičemž odstoupením od smlouvy o zprostředkování se smlouva od počátku ruší, a to včetně smluv o doplňkových službách (např. o pojištění, jehož sjednání je zprostředkovatelem vyžadováno). Toto právo bude mít spotřebitel bez ohledu na to, kde bude smlouva o zprostředkování sjednána (např. doma, v provozovně zprostředkovatele).
  • Smlouva o zprostředkování bude muset obsahovat ujednání o odměně zprostředkovatele, bude-li tuto odměnu platit spotřebitel. Před tím, než zprostředkovatel bude mít vůči spotřebiteli nárok na zaplacení odměny za zprostředkování, bude muset předložit spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti.
  • Při porušení výše uvedených povinností bude moci orgán dohledu (Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce) uložit pokutu až do výše 20 milionů Kč. Spotřebitel bude mít také možnost domáhat se svých práv u finančního arbitra.

 


Poslední aktualizace: 7.4.2021