Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Novela exekučního řádu „milostivé léto“ odpustí některé dluhy

Opatření tzv. milostivého léta platné od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 dává mnoha lidem mimořádnou příležitost vymanit se z dluhové pasti vůči státu nebo obci.


Spočívá v tom, že dlužník v exekučním řízení zaplatí jen jistinu, tedy původní dluh, a dále zaplatí 908 Kč exekutorovi za ukončení exekuce. Vše ostatní - příslušenství, což jsou úroky, penále, pokuty, poplatky, a dále odměny advokátovi v nalézacím řízení a exekuční náklady jsou dlužníkovi ze zákona odpuštěny. Opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávním subjektům, kterým jsou např. zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, obce, města a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, nemocnice, knihovny, městská policie, technické služby měst a obcí, Český rozhlas, Česká televize, ČEZ aj. (Přesné vymezení veřejnoprávních subjektů je v zákoně č. 286/2021 Sb., v části 2, čl. IV., bodu 25). Jedná se tedy např. o exekuce vedené pro neplacení zdravotního pojištění, černé jízdy v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televizi, rozhlas, místní poplatky za komunální odpad, za psy, nebo pokuty udělené ve správním řízení, dále pro neplacení dluhu za energie vůči společnosti ČEZ, či neplacení nájemného, kde pronajímatelem je město nebo obec.

 Odpouštění příslušenství v „milostivém létě" se vztahuje jen k exekucím vymáhaných soudním exekutorem, nikoliv k exekucím daňovým a správním. Dlužník také nesmí být v insolvenci.

 Návod, jak bude dlužník postupovat:

 Dlužník si zjistí nesplacenou jistinu zasláním doporučeného dopisu exekutorovi s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. Zároveň požádá, aby mu výše jistiny byla sdělena prostřednictvím e-mailu, SMS nebo dopisem. Dlužník v žádosti uvede své kontaktní údaje. Dlužník má právo zjistit výši nezaplacené jistiny také nahlédnutím do spisu u příslušného exekutora. V tom případě je vhodné se u exekutora objednat.

 Po zjištění výše jistiny dlužník zaplatí exekutorovi jistinu a 908 Kč na nákladech zastavení exekuce, to vše v době milostivého léta, tj. jen v době od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Zároveň dlužník zašle exekutorovi doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že zasláním částky využil institut milostivého léta, a exekutora vyzve, aby postupoval podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bod 25. Tímto postupem bude zbytek dluhu odpuštěn a osoba se považuje ve vztahu k danému exekučně vymáhanému dluhu za bezdlužnou.

Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým exekuci zastaví a dlužníka osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení.

 Na úhradu jistiny s 908 Kč má tedy dlužník tři měsíce. Jestliže této možnosti zbavení se dluhu nevyužije do 28.1.2022, vymáhání celé dlužné částky včetně příslušenství bude v exekučním řízení pokračovat.