Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí
< návrat zpět

Milostivé léto II znovu pomáhá lidem z dluhů

Opatření tzv. milostivého léta II platné od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 dává mnoha lidem opět mimořádnou příležitost zbavit se exekucí a vymanit se z dluhové pasti vůči veřejným institucím. Tato akce se vztahuje na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021.

Milostivé léto spočívá v tom, že dlužník v exekučním řízení zaplatí jen jistinu, tedy původní dluh, a dále zaplatí 1815 Kč exekutorovi za ukončení exekuce. Vše ostatní - příslušenství, což jsou úroky, penále, pokuty, poplatky, a dále odměny advokátovi v nalézacím řízení a exekuční náklady jsou dlužníkovi ze zákona odpuštěny.
Opatření se vztahuje pouze na dluhy vůči veřejnoprávním subjektům, kterým jsou např. zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, obce, města a kraje, jimi založené příspěvkové organizace, nemocnice, knihovny, městská policie, technické služby měst a obcí, Český rozhlas, Česká televize, ČEZ aj. (Přesné vymezení veřejnoprávních subjektů je v zákoně č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů). Jedná se tedy např. o exekuce vedené pro neplacení zdravotního pojištění, černé jízdy v hromadné dopravě, neuhrazené poplatky za televizi, rozhlas, místní poplatky za komunální odpad, za psy, nebo pokuty udělené ve správním řízení, dále pro neplacení dluhu za energie vůči společnosti ČEZ, či neplacení nájemného, kde pronajímatelem je město nebo obec.
Nad rámec zákona se do akce milostivého léta II zapojili soukromé společnosti UniCredit Bank, Air Bank, Home Credit a.s., Česká spořitelna, a.s. a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. , Raiffeisenbank a. s., MONETA Money Bank. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky a postupovat podle jejích pokynů.
Odpouštění příslušenství v „milostivém létě" se vztahuje jen k exekucím vymáhaných soudním exekutorem. Nevztahuje se k exekucím daňovým a správním (např. finančního úřadu, ČSSZ, celního úřadu). Dlužník také nesmí být v insolvenci.

Jaký bude postup:
1. Dlužník zašle exekutorovi nejpozději do 15. listopadu 2022 doporučeně nebo datovou schránkou žádost o sdělení výše dlužné jistiny a čísla účtu, na který má peníze poslat. V žádosti uvede, že využívá institut milostivého léta II, dále spisovou značku exekučního řízení, a své kontaktní údaje.
2. Po zjištění výše jistiny dlužník zaplatí exekutorovi jednorázově jistinu a 1815 Kč na nákladech zastavení exekuce, to vše v době milostivého léta, tj. nejpozději do 30.11.2022. V poznámce dlužník uvede např. „Milostivé léto, úhrada jistiny, své jméno a příjmení".
3. Po zaplacení exekutor sám exekuci zastaví a pošle dlužníku o tom písemné rozhodnutí.

Poznámka:
Když dlužník požádá exekutora o sdělení výše jistiny do 15. listopadu 2022 a exekutor do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy dlužník odpověď obdržel.

Jestliže dlužník institutu milostivého léta do 30. listopadu 2022 nevyužije, vymáhání celé dlužné částky včetně příslušenství bude v exekučním řízení pokračovat.