Menu

Novinky

  • Ve středu v sudých týdnech je občanská poradna na radnici ve Velkém Meziříčí od 11.30 do 15 hodin. Tel. 721 137 458.

  • Milostivé léto od 1.7.2024 do 30.11. 2024 pro osoby dlužící zdravotním pojišťovnám. https://milostiveleto.cz/, zák. č. 152/2024 Sb.

  • Od pondělí 15.7. do středy 17.7. je občanská poradna uzavřena. Možno volat na tel. 721 137 458.

Podporují nás

Asociace občanských poraden
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Město Velké Meziříčí

O poradně

Nevíte si rady?

Ocitli jste se v těžké situaci?

Nevíte na koho se obrátit?

Chcete si ujasnit svá práva, povinnosti a nároky?

 

Kdo jsme

Občanská poradna Žďár nad Sázavou je nestátní nezisková organizace,postavení a činnost občanské poradny je vymezena stanovami. Občanská poradna Žďár nad Sázavou je členem Asociace občanských poraden, dále členem interdisciplinárního týmu Intervenčního centra Kraje Vysočina, který se zabývá pomocí obětem domácího násilí. Je členem týmu Probační a mediační služby v rámci projektu pomoci obětem trestných činů. Je členem pracovní skupiny Městského úřadu Žďár nad Sázavou pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů. Podílí se na realizaci Komunitního plánu sociálních služeb měst Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí.

Naše poslání 

Posláním občanské poradny je poskytování rad, informací, aktivní pomoci a asistence občanům v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni účinně vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna je místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci občanům, je průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů.

Naše cíle

Cílem občanské poradny je:

* aby uživatelé služby porozuměli své nepříznivé situaci a lépe se v ní orientovali, uměli vyjádřit své potřeby a přání, získali znalosti o svých právech, povinnostech a dostupných službách, získali informace o možnostech řešení své situace a jejich dopad, mohli se rozhodnout pro optimální řešení své situace a aktivně jednat s využitím svých schopností a dovedností, získali systematickou a komplexní pomoc občanské poradny po celou dobu řešení své  situace s využitím institucí s místní i celostátní působností,

 * rozvíjet důstojný život občanů a předcházet jejich sociálnímu vyloučení,

* působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů zejména zpracováním, analýz o problémech uživatelů a nedostatcích legislativy ve snaze ovlivnit k lepšímu vývoj  politiky a sociálních služeb,

* spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb, samosprávou a dalšími institucemi  v zájmu řešení nepříznivých sociálních situací občanů,

* aktivně se účastnit realizace komunitního plánu sociálních služeb na místní úrovni,

* zajistit odbornost a bezpečnost občanského poradenství,

* zabezpečit zdroje služby občanské poradny na potřebné personální, finanční a materiální úrovni.

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby v krizi - lidé, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí a zároveň neznají svá práva a povinnosti nebo dostupné služby, nejsou schopni dostatečně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a vlastními silami zvládnout v potřebném čase svoji životní situaci vlivem nejrůznějších právních a sociálních událostí.

Jsou to osoby ze znevýhodněných skupin, sociálně potřební, žijící na hranici životního minima, se zdravotním postižením, senioři, nezaměstnaní, osamělí rodiče, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby  s nízkým právním vědomím. Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let).